Amerika Turist Vizesi

Amerika turistik vize türü Online Başvuru formu seçeneğinde B1 / B2 vize kategorisidir. Genellikle TC vatandaşlarına 10 yıllık multiple olarak verilmektedir. Pasaport süresi 10 yıldan az olması vize süresini etkilememektedir.
Yani başvuru yapacak yolcunun Pasaport süresi 3 yıl kalmış olsa bile Amerika vizesi 10 yıl olarak verilmesi mümkündür.

B1 / B2 vizesi başvurusu yapacak olan yolculara aşağıda, kendilerine her meslek grubuna göre başvuru evrak listesi güncel sunulmuştur. Bir çok Amerika vizesi başvurusuna katılan yolcuların, vize mülakatı esnasında kendilerinden hazır bulundurdukları evrakların istenmemesi şaşkınlık yaratsa da, aşağıda belirtilen evrakların tedbir amaçlı da olsa mutlaka vize başvurusu sırasında yanlarında bulundurmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Şirket Ortakları

1. Pasaport aslı (En az 1 yıl geçerliliği olmalıdır.)
2. İki adet fotoğraf (5 x 5 mm ebatında, arka fon beyaz)
3. Ds 160 formunun renkli çıktısı ve Randevu tarih ve saatini belirten belge dökümü
4. Şirket antetli kağıdına Amerika Büyükelçiliği’ne hitaben gidiş amacını ve gidiş tarihini belirten dilekçe (kaşeli ve imzalı)
5. Oda kayıt sicil sureti aslı (Azami 6 ay önce alınmış)
6. Faaliyet belgesi aslı (Azami 6 ay önce alınmış)
7. Vergi levhası fotokopisi (Güncel Dönemi kapsayan)
8. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
9. İmza Sirküleri fotokopisi
10. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (arkalı önlü)
11. Otel ve uçak rezervasyonu
12. Son 3 aylık şahsi ve ya şirket banka hesap hareketleri (Güncel , bakiyeli ve banka tarafından ıslak imzalı kaşeli)
13. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar (Var ise)

SSK’ya Bağlı Çalışanlar

1. Pasaport aslı (En az 1 yıl geçerliliği olmalıdır.)
2. İki adet fotoğraf (5 x 5 mm ebatında ,arka fon beyaz)
3. Ds 160 formunun renkli çıktısı ve Randevu tarih ve saatini belirten belge dökümü
4. Şirket antetli kağıdına Amerika Büyükelçiliği’ne hitaben gidiş amacını, gidiş tarihlerini ve izinli olduğunu belirten dilekçe (kaşeli ve imzalı)
5. Oda sicil kayıt sureti fotokopisi (Azami 6 ay önce alınmış)
6. Faaliyet belgesi fotokopisi (Azami 6 ay önce alınmış)
7. Vergi levhası fotokopisi (Güncel Dönemi kapsayan)
8. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
9. İmza sirküleri fotokopisi
10. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (arkalı önlü)
11. SSK işe giriş bildirgesi ve SSK hizmet dökümü (4/A hizmet dökümü e- devletten)
12. Son 3 aylık maaş bordrosu (Kaşeli ve imzalı)
13. Otel ve uçak rezervasyonu
14. Son 3 aylık şahsi banka hesap dökümü (Güncel , bakiyeli ve banka tarafından ıslak imzalı kaşeli)
15. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar (Var ise)

Emekliler

1. Pasaport aslı (En az 1 yıl geçerliliği olmalıdır.)
2. İki adet fotoğraf (5 x 5 mm ebatında ,arka fon beyaz)
3. A4 kağıdına Amerika Büyükelçiliği’ne yazılmış, gidiş amacını belirten bir niyet mektubu
4. Emeklilik belgesi ya da emekli banka cüzdanı (fotokopi)
5. Emekli aylığı belgesi (Sgk ‘dan alınmış ıslak imza kaşeli)
6. Banka hesap dökümü (Bankadan ıslak imza ve kaşeli)
7. Uçak ve otel rezervasyonu
8. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar

Öğrenciler

1. Pasaport aslı (En az 1 yıl geçerliliği olmalıdır.)
2. İki adet fotoğraf (5 x 5 mm ebatında ,arka fon beyaz)
3. Eğitim kurumu tarafından düzenlenmiş orijinal öğrenci belgesi
4. Eğitim süreci içerisinde seyahat etmeleri durumunda okuldan izin belgesi (asıl)
5. Şahsi hesap hareketleri (Güncel ve bakiyeli, bankadan kaşeli)
6. Aile bireylerinden anne veya babanın aylık gelirini beyan eden evraklar ve öğrencinin oradaki masraflarını karşılayacağına dair ekstra varsa ev, arsa tapusu, araç ruhsatı
7. Uçak ve otel rezervasyonu

Kamu Personelleri

1. Pasaport aslı (En az 1 yıl geçerliliği olmalıdır.)
2. İki adet fotoğraf (5 x 5 mm ebatında ,arka fon beyaz)
3. Başvuru sahibinin hangi kurumda çalıştığı, görevi ve çalıştığı sürenin belirtildiği işveren yazısı (asıl) gerekmektedir.
4. Resmi onaylı bir izin belgesi (asıl). İzin belgesindeki izin tarihlerinin, seyahat süresi ile uyumlu olması gerekmektedir.
5. Son 4 aylık maaş bordrosu (asıl)
6. Son 3 aylık banka hesap dökümü (Güncel , bakiyeli ve banka tarafından ıslak imzalı kaşeli)
7. İşyeri kimlik kartı/görev kartı (fotokopisi)
8. Uçak ve otel rezervasyonu
9. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar

Ek Evraklar
• Yukarıdaki meslek grubuna göre başvuru yapacak olan yolcularımızın, eşleri ve çocukları ile başvurmaları durumunda, Eşleri için Evlilik cüzdan fotokopilerini, çocukları için ise eğitim gördükleri Kurumdan Öğrenci Belgesi asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir.